ZGODOVINA

Bogastvo nekega naroda je njegova kultura. Pomemben del narodove kulture je vsekakor stavbarstvo, še posebej področje starih zgodovinsko arhitekturnih zgradb, utrdb in gradov. Slovenska zemlja je v svoji zgodovini nudila zavetje številnim gradovom. Usodo prenekaterih je ovil skrivnostni mrak in z nekaterimi se danes ukvarjata zgolj arheolog in zgodovinar, saj za arhitekta in restavratorja ni ostalo skoraj nič uporabnega. Takšna usoda je doletela tudi grad Vurberk, ki je bil eden lepših in močnejših gradov na slovenskem. Čeprav je za prenekaterega Slovenca neznan, je vendar predstavljal v zgodovini Slovencev pomembno vlogo, katera se žalostno konča z letom 1945.

Stari grad

Izguba Vurberka, poleg Ptuja najlepšega srednjeveškega gradu v Podravju je nenadomestljiva, posebej, ker bi ga bilo po vojni še mogoče rešiti. Vendar ga je doletela enaka usoda, kot mnoge druge gradove na slovenskem - obsodba na propad.

Še desetletja po zavezniškem bombardiranju so kljubovali uničevalni stihiji kot opomin in spomin deli zidov in nebo prebadajoči dimniki, ki so se videli daleč po Dravskem in Ptujskem polju, ozemlju kateremu je grad v davnini tako mogočno gospodoval.

*  *  *

Nastanek vurberškega gradu povezujemo z ljudsko pripovedko nemškega zgodovinarja o pogumnem štajerskem vitezu iz 11. stoletja po imenu Kresnik. Pripoved govori o tem, da je Kresnik skrbel in ščitil svoje kraljestvo pred kačjo kraljico, ki je »prihajala« iz močvirja preko Drave. Kresnik je kačo v boju premagal in jo priklenil v globokem grajskem studencu, kjer leži še dandanes.

Grad je skozi stoletja menjaval številne lastnike in rodbine, med drugimi: rodbina Stubenberg, pa Athemssi in najbolje poznana rodbina na štajerskem, Herberstein, kateri so bili lastniki tudi nekaterih okoliških gradov, Ptujskega in gradu Hrastovec. Na gradu se je skozi stoletja nabrala bogata zbirka starega pohištva, orožja in oklepov, umetnin ter druge opreme. Del te opreme se nahaja na Ptujskem gradu.

Grad

CERKEV

Prva omemba cerkve sega v leto 1336. Prvotno cerkev je bila posvečena sv. Nikolaju (Miklavžu), zavetniku splavarjev in čolnarjev. Zaradi turških vpadov ter kasnejše preureditve v molilnico pod protestantsko oblastjo, je bila cerkev  večkrat poškodovana. Cerkev kakršna je v sedanji obliki, je bila zgrajena v 18. stoletju in posvečena v čast Devici Mariji Vnebovzeti v poznobaročnem stilu.

Župnija Vurberk zajema kraje v kar štirih občinah, in sicer Vurberk (Občina Duplek), Grajenščak in Krčevina pri Vurberku (Mestna občina Ptuj), Gomila in del Jiršovc – Ricinje (Občina Destrnik) in del Rogoznice – Ricinje (Občina Lenart v Slovenskih goricah).

Na praznik Device Marije Vnebovzete je vsako leto 15. avgusta farno žegnanje in ob slovesni maši tudi procesija okoli tako imenovanega »kanonperga«.

Več o cerkvi si lahko preberete na: http://www.zupnija-vurberk.rkc.si/

ŠOLA

Z reformacijo šolstva je cesarica Marija Terezija s 6. decembrom 1774 ustanovila precej glavnih šol v mestih in več trivijalnih šol na podeželju. Vurberška šola ima začetek delovanja leta 1784, mnogo let pa je delovala v župnišču, kjer je soba v pritličju služila šolskemu pouku, manjša pa za stanovanje učitelju. Število otrok je iz leta v leto naraščalo in učilnica je postajala pretesna.
Dne 28. avgusta 1888 je je bil položen z veliko slovesnostjo temeljni kamen za novo šolo, ki je bila dokončana 12. novembra 1889. Med obema vojnama je šola bila štirirazredna, med vojno je potekal pouk v nemškem jeziku, po koncu vojne pa je bila ustanovljena popolna osemletna Osnovna šola Vurberk. Šolo je obiskovalo tudi do 300 otrok, v posameznih oddelki pa je bilo tudi preko 50 učencev. Zaradi nenaklonjenosti občinskih oblasti (Maribor Tezno) je bil v letu 1962 ukinjen osmi razred, kasneje še sedmi in šesti, v letu 1982 pa je po odloku Občine Maribor Pobrežje začasno prenehala z delovanjem šola Vurberk.


ZANIMIVOSTI …

  • v času svojega bega, se je na Vurberk pred Celjskimi grofi zatekla Veronika Deseniška,
  • pod vurberško gospodo je do konca 16. stoletja spadalo kar 5 okoliških cerkva, med drugim tudi bazilika na Ptujski gori,
  • pod poveljem Sulejmana Veličastnega je mimo Vurberka korakala 140 000 glava vojska,
  • Vurberški grad je bil v preteklosti eden od glavnih središč čarovniških procesov na Štajerskem.

 

Vurberg krajepisno-zgodovinska črtica


Več si lahko prebereta na spletni strani: www.vurberk.si/arhiv


Osnovne informacije

TURISTIČNO DRUŠTVO VURBERK
Vurberk 85
2241 Spodnji Duplek
Matična številka: 5122244000
Davčna številka: 89335228

Tel.: 02/681-01-05
e-mail: td-vurberk@siol.net

Hitre povezave